Spoedgeval

Kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van behandelen, maar ook aan een zo goed mogelijke kwaliteit van alle randvoorwaarden zoals apparatuur, praktijkruimtes, hygiëne, etc. Allemaal om er voor te zorgen dat uw behandeling zo goed mogelijk verloopt conform de laatste richtlijnen en wettelijke bepalingen. Tegelijkertijd met een zo hoog mogelijk technisch niveau, maar vooral naar uw tevredenheid. Immers, uw tevredenheid hangt niet alleen samen met ons technisch kunnen, maar vooral ook met de manier waarop u behandeld wordt en hoe er met u gecommuniceerd wordt.

Om dit te bewerkstelligen gebruiken we een aantal zaken:

  • De tandartsen volgen zeer regelmatig cursussen en houden de vakliteratuur bij. Uw tandarts staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Tandartsen en behaalt de vereiste hiervoor met gemak.
  • Iedere maand neemt de tandarts deel aan intercollegiaal overleg. Ook is hij bestuurslid van de Tandartsenkring 's-Hertogenbosch.
  • Alle assistentes volgens regelmatig cursussen en houden vakliteratuur bij.
  • Iedere maand is er een uitgebreid teamoverleg.
  • Het 'Lean' principe wordt toegepast, bijvoorbeeld door middel van ons memobord in de hal.
  • Alle apparatuur wordt jaarlijks, of eerder indien nodig, getest door een externe partij.
  • Eens per drie jaar houden wij een patiëntenenquete.


Contactgegevens

Jagersbosstraat 12    

5241 JT  Rosmalen   

T  073 76 00 188    
info@tandartsmazairac.nl

Openingstijden

Ma: 8.00 - 21.00 uur
Di: 8.00 - 17.00 uur
Wo: 8.00 - 21.00 uur
Do: 8.00 - 17.00 uur
Vr: 8.00 - 17.00 uur
Za: 8.00 - 13.00 uur

Avondopenstelling

Maandag- en woensdagavond tot  21.00 uur geopend!
Zaterdagochtend tot 13.00 uur geopend!
(telefonisch alleen voor dringende zaken bereikbaar)

Inschrijven als patiënt
Wijzig uw gegevens