Spoedgeval

Visie

Het helpen van al onze patiënten om hun mond zo gezond mogelijk te houden en hun orale welbevinden te maximaliseren. Hierbij gaan we een samenwerking aan met onze patiënten waarbij we individueel afstemmen hoe we dit bereiken. Niet iedereen is namelijk gelijk.

In dit traject is vooral communicatie en preventie erg belangrijk en daar besteden we dan ook extra veel tijd aan.

Hierbuiten streven wij ernaar om zo servicegericht mogelijk te zijn. Zowel qua bereikbaarheid, benadering, openingstijden, wachttijden, etc. Hoe prettiger alle omringende zaken, des te minder belastend zult u eventuele behandelingen ervaren. Daarom hebben wij sinds januari 2019 een eigen tandtechnieker op locatie. Zou kunnen wij u nog beter en sneller helpen.

Houdt uw mond gezond

Er is bewust voor deze nieuwe slogan gekozen. Enerzijds geeft het aan dat wij alles uit de kast halen om op een zo prettige mogelijke manier uw mond zo gezond mogelijk te houden. Anderzijds geeft het in de gebiedende wijs aan dat u er alles aan doet om uw mond zo gezond mogelijk te houden. Een optimale samenwerking tussen beiden!

In het logo ziet u vier dynamische vierkantjes met ieder z’n eigen kleur.

Deze staan voor onze kernpunten:

 kwaliteit vooruitstrevend service persoonlijk

 

Visie en beleidsplan

In Rosmalen en omgeving woont een zeer gemengde patiëntenpopulatie. Van jong tot oud, van gemotiveerd tot gedesinteresseerd en van rijk tot arm. Iedereen is bij ons welkom en wij willen iedereen de beste zorg verlenen die bij hem of haar past. De patiënt staat centraal. In principe proberen we niets te doen waaraan de patiënt niets heeft conform het LEAN principe. Uiteraard voeren we wel noodzakelijk taken voortkomend uit bijvoorbeeld administratieve verplichtingen of richtlijnen uit, zonder dat de patiënt daar direct iets aan heeft. Die zijn echter verplicht.

We willen een algemene praktijk zijn met een kleinschalig team. Hierdoor proberen we de continuïteit voor de patiënten te waarborgen door bijvoorbeeld gespreid vakantie te plannen en 's avonds open te zijn. Hiertoe moet de praktijk doorgroeien tot fulltime twee aanwezige tandartsen. Door onze specialiteiten en kennis te verdelen, kunnen we op sommige gebieden iets meer uitvoeren dan een standaard algemeen practicus. Usha en Daphne met betrekking tot angstige patiënten en kinderen, Paul met betrekking tot uitgebreide plannen en klein chirurgische ingrepen, Marieke met betrekking tot wortelkanaalbehandelingen en Vincent met betrekking tot uitgebreid plannen, (implantologisch) kroon- en brugwerk, protheses en gecompliceerde extracties, Lizzy met betrekking tot de parodontologische (tandvlees) behandeling en ondersteuning bij de dagelijkse verzorging. Hierdoor is het gemakkelijk om met de patiënt het overzicht te bewaren en hoeft de patiënt niet naar diverse collegae.

Waar nodig wordt er gebruik gemaakt van specialistische hulp zoals kaakchirurg, orthodontist, endodontoloog, parodontoloog en implantoloog. Hiermee zijn afspraken gemaakt inzake verwijzing, behandelingen, overleg en terugkoppeling.

De technische kant van de tandheelkunde moet zo goed als mogelijk, met moderne en goede apparatuur en materialen worden bedreven. Mede in verband met de patiënt centraal stellen, wordt er extra aandacht besteed aan de communicatie met patiënten. Hiervoor wordt extra tijd ingepland en worden hulpmiddelen ingezet., waaronder folders en brieven.

Er wordt zo veel mogelijk gewerkt volgen vaste protocollen en richtlijnen om de kans op fouten zo klein mogelijk te maken. Echter, beiden zijn aan verandering onderhevig, worden soms ingehaald door nieuwe inzichten en/of technische mogelijkheden, zijn soms te star en/of laten niet de optimale, op de patiënt gerichte zorg toe. De tandartsen hebben daarom de mogelijkheid af te wijken van deze protocollen en richtlijnen. Daar waar we dit in de gehele praktijk doen, zullen we dit per algemeen protocol en richtlijn toevoegen. Anders wordt het genoteerd in het dossier. Afwijken van interne protocollen wordt zo veel mogelijk vermeden en als dit regelmatig noodzakelijk is, dan dient het protocol nader bekeken en/of veranderd te worden.

Het LEAN principe waarbij alle om de patiënt draait, wordt door het gehele team gedragen. Processen worden hiervoor zo eenvoudig mogelijk gehouden en inzichtelijk gemaakt in protocollen en richtlijnen welke visueel ondersteund worden. Binnen dit principe worden alle processen continu geëvalueerd en waar nodig meteen aangepast. Enerzijds in het maandelijkse teamoverleg, anderzijds constant vanwege de korte lijnen in het kleine team.

Ook training van het personeel is belangrijk om een goede kwaliteit te waarborgen. Hiervoor volgen de tandartsen bij- en nascholing conform de richtlijnen van het Kwaliteitsregister Tandheelkunde en dienen zij hieraan te voldoen (en liefst ruim hierboven te scoren). Tevens maken zij gebruik van intercollegiaal overleg (Iqual). Dit inclusief de patiëntenenquete en onderlinge visitatie.

De assistentes worden continue bijgestuurd en op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen. Ook worden ze getriggerd mee te denken. Voor de externe opleidingen is een mantelovereenkomst met het erkende opleidingsbedrijf Edin afgesloten. Hierdoor kan er extern getoetst worden inzake bekwaamheid. Ook op het gebied van de psychosociale ontwikkeling is er ondersteuning. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van de traditionele methode van functioneringsgesprekken, etc. Wel wordt personeel voortdurend ondersteund, worden regelmatig gesprekken gehouden, geoefend, uitgedaagd, gecomplimenteerd.

Er wordt een lijst bijgehouden van klachten, incidenten en knelpunten om zodoende te achterhalen of er zaken verbeterd kunnen worden. Tevens is er een klankbordgroep van patiënten die tweemaal per jaar bijeenkomen om mee te denken over de praktijk.

Alle apparatuur is recent en wordt minimaal jaarlijks door een externe partij gecontroleerd en onderhouden. Hierdoor blijft de kwaliteit goed.

De materialen worden zo veel mogelijk op basis van de vereisten, op dat moment beschikbare onderzoeken en ervaringen van collegae uitgezocht.


Contactgegevens

Jagersbosstraat 12    

5241 JT  Rosmalen   

T  073 76 00 188    
info@tandartsmazairac.nl

Openingstijden

Ma: 8.00 - 17.00 uur
Di: 8.00 - 21.00 uur
Wo: 8.00 - 21.00 uur
Do: 8.00 - 17.00 uur
Vr: 8.00 - 13.00 uur

Avondopenstelling

Dinsdag- en woensdagavond tot  21.00 uur geopend!
(telefonisch niet bereikbaar)

Inschrijven als patiënt
Wijzig uw gegevens