Menu

Wij staan voor u klaar

Inclusiviteit en diversiteit

Inclusiviteit en diversiteit

Als tandartsenpraktijk hebben we een maatschappelijke functie, zowel medisch als sociaal. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een kans krijgt en mee kan doen, dit op voorwaarde dat respect en het verlangen om mee te doen aanwezig zijn. Daarom besteden we aandacht aan inclusiviteit en diversiteit. Diversiteit staat voor de verschillen tussen mensen, denk aan opleidingsniveau, geloof, leeftijd en LHBTIQ+ achtergrond. Inclusiviteit gaat over het insluiten van deze verschillen; iedereen mag meedoen binnen onze tandartsenpraktijk, van patiënt tot toeleverancier, tot teamlid. Wij als tandartsenpraktijk weten om te gaan met de verschillen tussen de mensen, we benutten de meerwaarde van ieder zijn kennis en kracht en creëren hierdoor een hecht team waar wij respect voor elkaar hebben. Onze missie is persoonlijke en zo hoog mogelijke kwaliteit van tandheelkunde. Daarvan mag niemand worden uitgesloten.

Uiteraard verwachten we dit van onze medewerkers, maar ook van onze patiënten. 

Ik hoor u denken. Hoe uit zich dit in de praktijk? Om voorbeelden te noemen: bij ons worden salarissen toebedeeld op basis van kwaliteiten en vaardigheden en dus ongeacht geslacht, geloof of leeftijd. Iedereen krijgt een kans om zich te ontwikkelen als mens en op professioneel gebied. We leggen de focus op wat wij samen willen bereiken en wat we delen. 

Wij zijn trots op onze tandartsenpraktijk, teams en patiëntenpopulatie en we werken met vele nationaliteiten, geloofsovertuigingen, verschillende LHBTIQ+ achtergronden. Wij geven ruimte voor de dialoog waardoor we iedere dag van elkaar leren en zo goed mogelijk kunnen blijven inspelen op elkaars wensen en behoeften. Het zorgt voor leuke en creatieve ideeën wat zeer welkom is om continu te blijven werken aan het creëren van hoogwaardige en persoonlijke tandheelkundige zorg. 

Wilt u ons team komen versterken of wilt u patiënt bij ons worden? Neem gerust contact met ons op zodat wij u hartelijk kunnen verwelkomen.

Contactgegevens

Openingstijden

Maandag
08:00 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 08:00-17:00

Dinsdag
08:00 – 21:00
Telefonisch bereikbaar van 08:00-17:00

Woensdag
08:00 – 21:00
Telefonisch bereikbaar van 08:00-17:00

Donderdag
08:00 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 08:00-17:00

Vrijdag
08:00 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 08:00-12:00